Stavební dozor

Provádíme stavební dozor na všech typech stavebních objektů. Při této činnosti hájíme zájmy investora a kontrolujeme kvalitu a způsoby provedení stavby tak, aby byla dodržena projektová dokumentace stavby a standardy ve stavebnictví. Kontrolujeme fakturované položky s nabídkovým rozpočtem a rozpracovaností, aby nedošlo k fakturování neprovedených prací.

V případě provádění staveb svépomocí Vám můžeme nabídnout službu stavebního dozoru.

Tyto práce provádíme jak pro samosprávu, tak pro státní správu a soukromé investory.