Dotace

Nabízíme Vám vyřízení dotací typu IROP (Integrovaný regionální operační program) a Nová zelená úsporám.

  • IROP (Integrovaný regionální operační program) v oblasti zateplování

V sektoru bydlení je možné žádat o podporu na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

  • Nová zelená úsporám

Příspěvek lze získat v oblasti zateplování rodinných domů, výstavby pasivních domů a obnovistelných zdrojů energie.