Koordinátor BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Podle zákona č. 309/2006 Sb. je na stavbách, které jsou prováděny dodavatelsky s více než jedním zhotovitelem, povinnost mít na stavbě koordinátora BOZP. Koordinátora si najímá investor stavby. Koordinátor vypracovává plán BOZP, provádí hlášení na oblastní inspektorát práce a společně s dodavateli koordinuje výstavbu tak, aby byla minimalizována možnost pracovních úrazů a škod na stavbě.